Europejska dyrektywa o broni palnej a przyszłość wolności osobistych

Bruksela, 1 czerwca 2016 - Europejska Fundacja na rzecz Wolności wraz z posłem do PE Januszem Korwinem - Mikke zorganizowała wymianę poglądów z uczestnikami procesu legislacyjnego i zainteresowanymi stronami zatytułowaną '' Europejska dyrektywa o broni palnej a przyszłość wolności osobistych''.

 
Unijna dyrektywa o broni palnej ustanawia zasady dostępu i posiadania broni przez osoby cywilne, jak również określa zasady przewożenia broni pomiędzy krajami członkowskim UE.
 
W kontekście ostatnich zamachów terrorystycznych w Europie, Komisja Europejska przedstawiła zmiany do rzeczonej dyrektywy, proponując bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące dostępu do broni półautomatycznej, zakupów w Internecie oraz muzeów i kolekcjonerów broni. Zmienia również przepisy dotyczące uzyskiwania pozwolenia na broń. Jednocześnie wprowadza wspólne zasady dotyczące znakowania broni celem zwiększonego nadzoru i wymiany informacji przez państwa członkowskie UE. Jednocześnie Komisja Europejska nie przygotowała odpowiedniej oceny wpływu proponowanych zmian.
 
Poseł Robert Iwaszkiewicz (EFDD) uczestniczył w wymianie poglądów, jako sprawozdawca cień z komisji IMCO. Podkreślił on konieczność odrzucenia propozycji Komisji Europejskiej w obecnym kształcie, zarówno na poziomie komisji parlamentarnej, jak i podczas głosowania plenarnego.
 
Stanowisko organizacji pozarządowych reprezentowali p. Jarosław Lewandowski (Ruch Obywatelski Miłośników Broni), p. Tomasza Stępień (Firearms United) oraz p. Andrzej Leszczyński (dziennikarz Gun TV). Podkreślili oni, że w związku z brakiem chęci dialogu ze strony Komisji Europejskiej z organizacjami strzeleckimi, braku uzasadnienia dla tak restrykcyjnych i kontrowersyjnych propozycji, przy jednoczesnym braku odpowiedniej oceny wpływu, należy odrzucić propozycję Komisji Europejskiej w obecnym kształcie.
 
Komisja Europejska traktuje swoją propozycję zmiany dyrektywy o broni palnej jako kolejny środek zwalczania terroryzmu, jednak w praktyce proponowane zmiany sprowadzają się jedynie do kolejnego ograniczenia wolności praworządnych obywateli.

Category: 

Latest

 
 

Contact Details

Brussels Head Office: 
Rue Pascale 16, 1040 Brussels,
BELGIUM; 
Tel. +32 2 830 7141 

Registered Office:
2A, 'Delmar', Flat 1,
Brared Street,
Birkirkara, MALTA